Valtiovarainministeriö on päättänyt jatkaa kuntajakoselvitystä 31.1.2015 saakka. Kuntajakoselvittäjänä toimii Rolf Paqvalin.

Jatkoselvityksessä ovat mukana Hollolan, Hämeenkosken ja Nastolan kunnat sekä Lahden kaupunki.

Kilpailukyky ja aluerakenne kuntajaon perustana

Kuntajakoselvittäjä Rolf Paqvalin ehdottaa Lahden alueelle kahta vahvaa kuntaa. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvityksen tuloksena olisi Lahden ja Nastolan yhdistyminen uudeksi Lahden kaupungiksi sekä Hämeenkosken liittyminen Hollolaan 1.1.2016. Selvittäjä ei esitä Kärkölän kuntaa koskevaa kuntaliitosta. Kasvava keskuskaupunki ja vahva kehyskunta Kuntajaon …

Salpauskuntien jatkoselvitys valmistuu 15.12.

Salpausselän jatkoselvitys on edennyt suunnitellulla tavalla ja aikataulussa. Selvityksen johtoryhmän kahden jaoston työ on päättynyt. Lahti–Nastola ja Hollola–Hämeenkoski jaostoissa kuntien luottamushenkilö- ja virkamiesjohto valmisteli kuntien välistä yhdistymissopimusta. – Molemmissa jaostoissa on päästy yhteisymmärrykseen sopimusluonnosten sisällöstä, kuntajakoselvittäjä Rolf Paqvalin vahvistaa. Ennen …

Lahti-Nastola –jaosto työsti yhdistymissopimusta

Salpausselän kuntajakoselvityksen Lahti-Nastola –jaosto jatkoi tämänpäiväisessä kokouksessaan yhdistymissopimusluonnoksen käsittelyä. Kokouksessa käsiteltiin myös kuntien talouden kehitystä ja sopeuttamistarvetta. Yhdistymissopimusluonnoksen mukaan yhdistymishallitukseen on tulossa 13 paikkaa, joista kahdeksan on Lahdella ja viisi Nastolalla. Yhdistymishallituksen esittelijänä toimisi Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta. Lahti-Nastola -jaosto …

Selvitystyötä jatketaan Lahden ja Nastolan kesken

Kuntajakoselvityksen Lahden, Nastolan ja Kärkölän jaosto keskusteli mahdollisen yhdistymisen reunaehdoista. Keskustelun jälkeen päätettiin, että selvitystyötä jatketaan Lahden ja Nastolan kesken. Kuntajakoselvittäjät Rolf Paqvalin esitteli yhdistymissopimusluonnosta tänään Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän jaostolle. Luonnoksen mukaan yhdistyminen voisi tapahtua vuoden 2016 alusta. Selvittäjä valmistelee …

Salpausselän kuntajakoselvitys jatkuu kahden kunnan mallilla

Maanantaina 27.10. kokoontunut Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmä arvioi, että kuntien ottamien kantojen pohjalta voidaan selvittää kahden uuden kunnan muodostamista: toiseen kuntaan tulisivat Hollola ja Hämeenkoski, toista selvitettäisiin kokoonpanolla Kärkölä, Lahti ja Nastola. Kun jatkoselvitys perustuu kahden kunnan malliin, johtoryhmä tulee toimimaan …